Archivio rivista
Le Info
Compagni di Strada

Sei il visitatore n° da settembre 2003

 
Indice dell'ultimo numero: eSamizdat 2008 (VI) 2-3
Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica.
Numero tematico a cura di Alessandro Amenta

* Alessandro Amenta, “Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica”, pp. 5-9
[Versione PDF]
* Еlena Zdravomyslova – Anna Temkina, “Studi delle donne e studi di genere in occidente e in Russia”, traduzione di Francesca Di Tonno, pp. 13-22
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Andrea Pető, “L’istituzionalizzazione dell’insegnamento degli studi di genere in Ungheria”, traduzione di Cinzia Franchi, pp. 23-28
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Joanna Mizielińska, “Una presenza apparente: gli studi di genere e queer in Polonia”, traduzione di Alessandro Amenta, pp. 29-48
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Věra Sokolová, “Trasformazioni di genere. Etnografia della sessualità e degli studi queer e LGBT nella Repubblica ceca”, traduzione di Andrea Trovesi, pp. 49-64
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Roman Kuhar, “Lo sviluppo degli studi gay e lesbici in Slovenia”, traduzione di Matteo Colombi, pp. 65-76
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Irene Dioli, “Welcome to Queeroslavia. Introduzione agli studi queer nel territorio ex jugoslavo”, pp. 77-81
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Paweł Leszkowicz – Tomek Kitliński, “Il sesso dell’arte polacca. Verso una sfera pubblica democratica”, traduzione di Alessandro Amenta, pp. 85-109
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Kevin Moss, “Vergini giurate e prostitute travestite: performance di genere e sessualità in due film jugoslavi”, traduzione di Irene Dioli, pp. 111-122
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Robert Pruszczyński, “Il genere nella letteratura premoderna in Polonia: Anna Mostowska”, traduzione di Alessandro Amenta, pp. 123-131
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Leonardo Masi, “La religione dell’amore in Karol Szymanowski”, pp. 133-142
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Giovanni Magliocco, “Ibridismo, ermafroditismo e poetica manierista in Corydon di Radu Stanca”, pp. 143-154
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Alenka Koron, “Lo sviluppo della narratologia di genere: consapevolezza di genere nella narrativa slovena contemporanea”, traduzione di Alenka Možina, pp. 155-165
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Neira Merčep, “Il Queer Zagreb Festival e la letteratura queer croata”, pp. 167-181
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Pau Freixa Terradas, “Il cabaret (meta)fisico di Manuela Gretkowska”, traduzione di Alessandro Amenta, pp. 183-187
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Andreea Pele, “Tessendo storie del passato. Le donne romene sotto il comunismo”, traduzione di Giancarlo Covella, pp. 189-196
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Andrea Trovesi, “Amori celesti e fratelli caldi. Come si dice “omosessuale uomo” nelle lingue dell’Europa centrale e orientale”, pp. 197-204
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Adam Ostolski, “Cospiratori, corruttori, paria. La giudaizzazione degli omosessuali nel linguaggio della destra polacca” , traduzione di Alessandro Amenta, pp. 205-219
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Almira Ousmanova, “Sessualità e politica nei mass media bielorussi”, traduzione di Massimo Maurizio, pp. 221-230
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Alessandro Amenta, “L’identità come strategia. Analisi di una campagna sociale in Polonia”, pp. 231-241
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Denise Roman, “Disperse in combattimento. Le donne dell’Europa dell’est e il femminismo transnazionale”, traduzione di Giancarlo Covella, pp. 243-247
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Viera Lorencová, “Demistificazione dei tabù queer nella Slovacchia post-1989. Scontri discorsivi e pratiche controegemoniche”, traduzione di Antonio Gualardia, pp. 249-261
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Paula Jójárt, “Lesba, teplá, butch, lesbička… Le identità postcomuniste delle attiviste lesBiche in Slovacchia”, traduzione di Tiziana D’Amico, pp. 263-272
[Abstract HTML]
[Versione PDF]
* Antologia di poesia LGBT russa contemporanea, a cura di Massimo Maurizio, pp. 275-301
[Versione PDF]
* Izabela Filipiak, Poesie, a cura di Alessandro Amenta, pp. 303-307
[Versione PDF]
* Brane Mozetič, Poesie, a cura di Matteo Colombi, traduzione dallo sloveno di Jolka Milič, pp. 309-312
[Versione PDF]
* Suzana Tratnik, Due racconti, introduzione di Matteo Colombi, traduzioni dallo sloveno di Luka Pieri e Matteo Colombi, pp. 313-316
[Versione PDF]
* Incontri con il femminismo slovacco. Dialoghi con Jana Juráňová e Jana Cviková a cura di Ľuba Lacinová, traduzione di Tiziana D’Amico, pp. 319-325
[Versione PDF]
* “Gli omosessuali in tempo di guerra hanno un doppio problema”. Dialogo con Ahmed Imamović a cura di Dejan Kožul, traduzione di Irene Dioli, pp. 327-329
[Versione PDF]
* “Notte insonne per il manifesto lesbico”. Dialogo con Nataša Sukič e Suzana Tratnik a cura di Roman Kuhar, traduzione di Matteo Colombi, pp. 331-339
[Versione PDF]
* “Come si addice al tema, scrivo poesia a letto”. Dialogo con Brane Mozetič, a cura di Primož Čučnik, traduzione di Matteo Colombi, pp. 341-349
[Versione PDF]
pp. 353-403
* R. Kuhar, Media representations of homosexuality. An analysis of the print media in Slovenia, 1970-2000, Mirovni Inštitut, Ljubljana 2003;
A. Švab – R. Kuhar, The Unbearable comfort of privacy. The everyday life of gays and lesbians, Mirovni Inštitut, Ljubljana 2005;
Beyond the pink curtain. Everyday life of LGBT people in Eastern Europe, a cura di R. Kuhar – J. Takács, Mirovni Inštitut, Ljubljana 2007 (Cirus Rinaldi), pp. 353-360
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Transgressing Gender: Two is not enough for gender (e)quality: The Conference Collection, a cura di A. Hodzić – J. Postić, Cesi & Women’s Room, Zagreb 2006;
Preparing a space, a cura di M. Puača, QueerBeograd, Beograd 2006;
The Malfunction, a cura di M. Puača, QueerBeograd, Beograd 2007 (Irene Dioli), pp. 360-362
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* J. Mizielińska, (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (Katarzyna Szaniawska, traduzione di Alessandro Amenta), pp. 362-364
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* P. Leszkowicz – T. Kitliński, Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce, Aureus, Kraków 2005 (Robert Pruszczyński, traduzione di Alessandro Amenta), pp. 364-365
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii, a cura di T. Basiuk – D. Ferens – T. Sikora e la collaborazione di M. Lizurej, Universitas, Kraków 2006 (Andrea F. De Carlo), pp. 365-367
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Queerowanie Feminizmu – estetyka, polityka, czy coś więcej? , a cura di J. Zakrzewska, Konsola, Poznań 2006 (Andrea F. De Carlo), pp. 367-369
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007 (Tomasz Kaliściak, traduzione di Alessandro Amenta), pp. 369-372
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, a cura di M. Baer – M. Lizurej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007 (Anna Mach, traduzione di Alessandro Amenta), pp. 372-374
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Lektury inności. Antologia, a cura di M. Dąbrowski – R. Pruszczyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007 (Alessandro Amenta), pp. 374-376
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* K. Nedbálková, Spoutaná Rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Sociologické nakladatelství, Praha 2006 (Iva Baslarová, traduzione di Andrea Trovesi), pp. 376-378
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, a cura di H. Hašková – A. Křížková – M. Linková, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2006 (Veronika Šprincová, traduzione di Andrea Trovesi), pp. 378-380
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková – L. Heczková – E. Kalivodová, Sociologické nakladatelství, Praha 2006 (Tereza Kynčlová, traduzione di Ines Berra), pp. 380-384
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* E. Weiner, Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic, University of Michigan Press, Ann Arbor 2007 (Tereza Hendlová, traduzione di Andrea Trovesi), pp. 384-386
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Pamät’ žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch, a cura di Z. Kiczková – M. Botíková – A. Furjelová – B. Kachničová – J. Tesáková, Iris, Bratislava 2006 (Magdalena Górska, traduzione di Ines Berra), pp. 386-392
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* S. Ondrisová – M. Šípošová – I. Červenková – P. Jójárt – G. Bianchi, Neviditeľná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii, Nadácia Občan a Demokracia, Bratislava 2002;
Lesby-by-by. Aspekty politiky identít, a cura di H. Hecker – A. Daučíková – Ľ. Kobová, Aspekt, Bratislava 2004;
Triangel: homosexualita – spoločnosť – politica, a cura di H. Fábry, Prvé lesbické združenie Museon, Bratislava 2007 (Tiziana D’Amico), pp. 392-397
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Bi-tekstual’nost’ i kinematograf, a cura di A. Ousmanova, Propilei, Minsk 2003 (Sergio Mazzanti), pp. 397-399
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Vizual’noe (kak) nasilie. Sbornik naučnych trudov, a cura di A. Ousmanova, Egu, Vil’njus 2007 (Massimo Maurizio), pp. 399-401
[Versione PDF]
[Versione HTML]
* Dm. Kuz’min, Chorošo byt’ živym, Novoe Literaturnoe Obozrenie, Moskva 2008 (Massimo Maurizio), pp. 401-403
[Versione PDF]
[Versione HTML]
eSamizdat
Rivista di culture dei paesi slavi
Registrata presso la Sezione per la Stampa e l'Informazione del Tribunale civile di Roma. N° 286/2003 del 18/06/2003 ISSN 1723-4042
Direttore responsabile: Simona Ragusa
A cura di: Alessandro Catalano e Simone Guagnelli
Comitato scientifico: Giuseppe Dell'Agata, Nicoletta Marcialis, Paolo Nori, Jiří Pelán, Gian Piero Piretto, Stanislav Savickij

© eSamizdat 2003-2016, Alessandro Catalano e Simone Guagnelli